Aanvraag begrafenisverzekering

Waarom dit formulier?

Elke verzekering moet schriftelijk worden aangevraagd en ondertekend door de persoon op wiens naam de polis komt te staan. Op het aanvraagformulier moeten alle gegevens zorgvuldig, volledig en naar waarheid worden ingevuld. Hetzelfde geldt voor de bijgevoegde gezondheidsverklaring. Het is belangrijk dat de gegevens juist zijn omdat op basis hiervan de polis, na acceptatie, wordt opgemaakt.

Persoonsgegevens

Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de verzekeraar verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst. Uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk en conform de wet AVG behandeld en bewaard

Herroepingsrecht

U kunt de verzekering binnen 30 dagen na de totstandkoming met terugwerkende kracht zonder kosten schriftelijk opzeggen.

Kosten voor advies en distributie

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt over onze dienstverlening en de kosten daarvan, vóórdat u zich door ons laat adviseren of een verzekering bij ons afsluit. Distributie van en advies over verzekeringen kosten namelijk geld. Als rechtstreekse aanbieder zijn wij wettelijk verplicht deze kosten apart in rekening te brengen.

Distributiekosten zijn kosten voor het verwerken van de verzekeringsaanvraag en gelden per polis. De distributiekosten bedragen € 36,-. Deze brengen wij in de eerste 10 jaren gelijk met de premie in rekening. Dat komt neer op € 0,10 per maand. Wij zijn wettelijk verplicht om deze kosten bij u in rekening te brengen.

Advieskosten zijn kosten voor het financieel advies dat u van ons kunt krijgen. U kunt onze verzekering ook zonder advies afsluiten, dan betaalt u geen advieskosten.

Wij geven alleen advies over onze eigen uitvaartverzekering. De advieskosten van ’De Onderlinge van 1719 bedragen € 36,-. Deze kosten mogen in 24 maandelijkse termijnen worden voldaan, tegelijk met de premie. Dat is € 1,50 per maand.

In het dienstverleningsdocument leggen we uit wat u kunt verwachten van onze dienstverlening op het gebied van advies.