Geschiedenis en organisatie

De Onderlinge van 1719 is een kleine Haarlemse verzekeringmaatschappij en de oudste nog zelfstandig bestaande levensverzekeringmaatschappij van Nederland. Het is een zogenaamde onderlinge. Dit wil zeggen dat de leden/verzekeringnemers samen eigenaar van de maatschappij zijn. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan dat onder meer het bestuur benoemt. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u bij ons de statuten opvragen.

Vroeger heette de maatschappij 'Begrafenisbos De Vrijwillige Liefdebeurs' onder de zinspreuk 'In Alles Ghetrou'. Dit begrafenisfonds werd op 12 februari 1719 opgericht als eerste niet-verplichte en algemeen toegankelijke bos. Dit in tegenstelling tot alle bestaande fondsen die gebonden waren aan een beroepsgroep.

Twee eeuwen lang brachten de leden van de bos, wekelijks hun stuiver aan het loket van het kantoor aan de Korte Begijnestraat te Haarlem om bij overlijden de uitkering van -anno heden- € 230,- op hun bosboekje te ontvangen. Tegenwoordig hebben wij polissen in plaats van bosboekjes en met een stuiver aan premie kun je niet veel meer beginnen. De zinspreuk ‘in alles getrouw’ wordt echter nog volledig onderschreven.

Vanaf de oprichting tot enkele jaren geleden spendeerden tien à vijftien Haarlemmers hun energie, vakkennis en hun vrijdagavond aan de belangen van de onderlinge. Hun beloning bestond uit het plezier dat zij beleefden aan het bezig zijn voor deze oude, maar dóór en dóór gezonde verzekeringsmaatschappij. Het ‘dienen’ hield in dat zij nieuwe leden inschreven, de contributies inden, de administratie voerden en uitbetaalden. Dat deden ze elke vrijdagavond na 19:00 uur zodat ze, na de arbeid, nog gezellig samen een potje Skat konden spelen (oeroud kaartspel) en een goed glas bier konden drinken. Sinds 2014 heeft De Onderlinge van 1719 een klein professioneel bestuur dat bestaat uit twee directeuren en drie commissarissen.