Een bijzonder bedrijf

Kent u een bedrijf dat is opgericht voordat Bach zijn Matthäus Passion had geschreven? Dat bestond in de tijd dat Nederland nog een republiek was? Én dat vandaag nog zelfstandig bestaat?

De Onderlinge van 1719 is als ‘De Vrijwillige Liefdebeurs’ opgericht in (verrassend) 1719 en is de eerste algemeen toegankelijke uitvaartverzekeraar van Nederland. En omdat je iets dat goed is, niet hoeft te repareren, doen we dat nog op precies dezelfde manier als 300 jaar geleden. Nou vooruit, bíjna dezelfde manier. Rechtstreeks contact, eenvoudige voorwaarden en uitgaand van mensen, niet van opbrengsten.

 

korte-lijnen-klein

Korte lijnen

De Onderlinge van 1719 is een heel klein bedrijf waardoor de lijnen superkort zijn. Of u nu belt, mailt of schrijft, de kans is groot dat u terecht komt bij een van de twee directieleden. Voor u is dat dus lekker overzichtelijk. 

Verder werken wij samen met een arts die de medische acceptatie voor ons verzorgt en een medewerker die helpt met de administratieve werkzaamheden. Doorverbinden en lange wachttijden zult u bij ons dus niet zo gauw tegenkomen.

winstregeling-klein

Delen in de winst

Het maken van winst is voor ons geen doel, slechts een voorwaarde voor de continuïteit van de Maatschappij. Omdat we een onderlinge zijn, delen wij een deel van de winst met onze leden, de polishouders. Dat doen we door eens per drie jaar de verzekerde bedragen van alle polissen te verhogen, zonder dat de polishouders meer premie hoeven te betalen. Ook de premievrije polissen delen zo mee in de winst.


kleine-letters-klein

Eenvoud

Niemand houdt van kleine lettertjes. Toch passen onze polisvoorwaarden, helder en eenvoudig, op één A4-tje. Ook de rest houden we makkelijk. Bij het afsluiten van een polis maken we afspraken over de hoogte van het verzekerd bedrag, hoeveel premie u gaat betalen en hoeveel jaar de premiebetaling duurt. Alleen door winstdeling of een wijziging op uw initiatief, komt daar verandering in. Bij overlijden keren we uit, aan de familie of aan de uitvaartondernemer. 

Mocht u uw polis om wat voor reden dan ook willen opzeggen, dan kan dat natuurlijk ook. Al vinden we dat wel jammer.