Klachtenregeling
Wij verzoeken u eventuele klachten aan ons kenbaar te maken. Indien u vindt, dat aan uw klacht onvoldoende aandacht wordt besteed, kunt u de klacht voorleggen aan de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, of via Klachtenregeling.